Globsol 2005 - 2019

Globsol har arrangerats sen 2005 med varierande teman.  Under rubrikerna hittar du mer information om de senaste årens events. 

Teman

Globsol 2018-2019 - Hållbara livsstilar

Globsol 2017  - Unga som fredsbyggare

Globsol 2016 - Makt och inflytande

Globsol 2015 - Ungas radikalisering

Globsol 2014 - Milleniemålen och post2015

Globsol 2013 - Migration och integration

Globsol 2012 - Hållbar utveckling

 

Globsol 2011 - Ungdomspolitik

 

Globsol 2010 - Internationella handelsfrågor
 

Globsol 2009 - Finland och Sverige tillsammans i världen rörande krisförebyggande insatser, bistånd- och utvecklingsarbete samt fredsprocesser
 

Globsol 2008 - Ungdomars välmående samt Ungdomar och samhälle
 

Globsol 2007 - Miljö- och klimat
 

Globsol 2006 - Det mångkulturella samhället
 

Globsol 2005 - Milleniemålen