Om Globsol

Globsol är en mötesplats och utbildningsprogram för dig  som är ung och intresserad av hållbar utveckling och aktuella samhällfrågor. 

Under Globsol samlas vi för att diskutera hållbarhet ur olika perspektiv, delta i workshops, lära känna varandra och få verktyg för att jobba med de här frågorna i våra vardag, i våra skolor, arbetsplatser och organisationer.

Globsol riktar sig till unga mellan ca 15 och 25 år som är intresserade av att nätverka, engagera sig, diskutera, inspirera och bli inspirerade. Deltagarna kommer bland annat från olika ungdomsförbund och högskolor/universitet.

Vi arbetar för en ökad internationell solidaritet, för samman  unga aktiva människor från Norden och ger deltagarna möjlighet att nätverka, påverka och arbeta med angelägna frågor i engagerande workshops, föreläsningar och diskussioner.

Globsol består av bland annat  workshops, studiebesök och föreläsningen. Globsol arrangeras årligen på Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo i Finland samt på Biskops Arnö norr om Stockholm. Alla deltagare får altså en möjlighet att åka till grannlandet. Dock under 2020 kör vi digitalt. 

Globsol är initierat av
Kulturfonden för Sverige och Finland tillsammans med Hanaholmen - Kulturcentrum för Sverige och Finland för att skapa flera kontakter mellan unga och aktiva medborgare och framtida beslutsfattare i de nordiska länderna.
 

Vårt primära syfte är att få unga och aktiva människor att mötas och att skapa bilaterala nätverk mellan Sverige, Finland och övriga Norden.  Globsol strävar också efter att öka de ungas kunskap och förståelse av globala frågor som berör främst biståndsländer samt att ge dem en möjlighet att arbeta tillsammans för internationell solidaritet. Globsol uppmuntrar till ett aktivt deltagande för att bekämpa globala orättvisor och erbjuder kunskap om hur det är möjligt att agera i Finland och Sverige för att ta itu med dessa problem.

Globsol är öppet för alla och politiskt obundet.


Under 2020 har vi ändrat verksamheten till digitalt, men hoppas att kunna återskapa resorna i framtiden. Vi tror på vikten av personliga möten i relationsskapandet. 

Arrangörer

Kulturfonden för Sverige och Finlands främsta syfte är att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Kulturfonden för Sverige och Finland är också huvudman för Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland.

Hanaholmen - Kulturcentrum för Sverige och Finland arbetar för att öka och utveckla kontakterna mellan de bägge ländernas kultur, näringsliv och medborgare. Uppdraget sköts genom att Hanaholmens kulturcentrum skapar förutsättningar för samarbete mellan organisationer och grupper samt möten mellan människor.

Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö ligger på Biskops-Arnö i Mälaren. Skolan arrangerar kurser i fotografi, film, skrivande, kultur, historia, bistånd,  ekologi och friskvård.

Föreningen Norden övertog herrgården Biskops-Arnö 1956. Stiftelsen För Nordens Institut bildades och 1958 startades en folkhögskola och ett kulturinstitut. Idag utgör dessa Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.