Tidigare Globsol-teman

Globsol har arrangerats sen 2005 med varierande tema.  Under rubrikerna hittar du mer information om respektive år. 

Globsol 2017 
Unga som fredsbyggare


Globsol 2016
Makt och inflytande


Globsol 2015
Ungas radikalisering


Globsol 2014
Milleniemålen och post2015


Globsol 2013
Migration och integration

 

Globsol 2012

Hållbar utveckling

 

Globsol 2011

Ungdomspolitik

 

Globsol 2010
Internationella handelsfrågor

 

Globsol 2009
Finland och Sverige tillsammans i världen rörande krisförebyggande insatser, bistånd- och utvecklingsarbete samt fredsprocesser

 

Globsol 2008
Ungdomars välmående samt Ungdomar och samhälle

 

Globsol 2007
Miljö- och klimat

 

Globsol 2006
Det mångkulturella samhället

 

Globsol 2005
Milleniemålen

loading...

Bilder från Globsol 2014-2016