Om Globsol

  • Aktuella samhällsfrågor 
  • Intressanta diskussioner
  • Inspirerande workshopsarbete
  • Verktyg och kunskap 
  • God mat i vackra miljöer
  • Nya vänner och livslånga kontakter

Om detta intresserar dig är Globsol något för dig!
 

Globsol syftar till att skapa fler inspirande kontaktytor mellan unga samhällsengagerade medborgare och framtida beslutsfattare i de nordiska länderna. Målgruppen är unga mellan 15 till cirka 25 år som är intresserade av att nätverka, hitta nya verktyg,  engagera sig, diskutera, inspirera och bli inspirerade. Deltagarna kommer bland annat från olika ungdomsförbund och högskolor/universitet i Sverige och Finland. 

Globsol är politiskt obundet och öppet för alla.

Globsol uppmuntrar till ett aktivt deltagande för att bekämpa globala orättvisor och erbjuder kunskap om hur det är möjligt att agera i Finland och Sverige för att ta itu med dessa problem.

Tidigare har Globsol bestått av bland annat  workshops, studiebesök och föreläsningen. Allt i vacker skärdgårdsmiljö strax utanför Helsingfors. Nu har vi ändrat verksamheten till digitalt men hoppas att kunna återskapa resorna i framtiden.