Om Globsol

Brukar du höja volymerna på nyheterna istället för att trycka på mute?

Globsol är en mötesplats och utbildningsprogram för dig  som är ung och intresserad av hållbar utveckling och aktuella samhällsfrågor. 

Under Globsol samlas vi för att diskutera hållbarhet ur olika perspektiv, delta i workshops, lära känna varandra och få verktyg för att jobba med de här frågorna i våra vardag, i våra skolor, arbetsplatser och organisationer.

Globsol arrangeras varje år i både Sverige och  Finland.

Temat för i år är Afrika, klimatpolitik och migration. 

Globsol har innan Covid-19 bestott av två helger, en i Sverige och en i Finland. Helger som fylls med kunskap, inspiration och möten med intressanta människor. Nu anpassar vi oss och provar att köra en dag digitalt med en blandning av workshops och presentationer.

Vi kommer att använda Zoom och dela dagen på många korta pass. 

Globsol har tidigare erbjudit ett intensivt program bestående av föreläsningar, workshoppar, diskussioner och fritidsprogram. Deltagarna arbetar och diskuterar utifrån tre perspektiv som hör samman med årets huvudtema. Förhoppningvis är vi snart tillbaka där. 

Globsol startar a oftmed ett Globforum vars syfte är att introducera årets tema ur olika synvinklar. Globsol initierades av Kulturfonden för Sverige och Finland för att skapa nya kontakter mellan unga i Sverige och Finland. Vi tror på sa

KONTAKTA OSS