Globsolista

Globsol on koulutusohjelma, joka järjestetään Biskops-Arnössä Ruotsissa sekä Hanasaaressa, Espoossa. Globsol edistää kansainvälistä solidaarisuutta saattamalla yhteen aktiivisia noin 15-25-vuotiaita nuoria Suomesta ja Ruotsista ja antamalla heille mahdollisuuden työskennellä tärkeiden kysymysten parissa osallistumalla työryhmiin, luennoille ja keskusteluihin.

Globsol on kaikille avoin  ja poliittisesti sitomaton.

Nuorisofoorumi Globsol on syntynyt Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston aloitteesta ja on suunnattu 18-22 vuotiaille. Osallistujat tulevat muun muassa eri nuorisojärjestöistä, korkeakouluista ja yliopistoista Suomesta ja Ruotsista.

Globsol haluaa toimia inspiraation lähteenä tiedonhakuun ja yhteistyöverkostojen luomiseen. Globsol luo pohjan yhteistyölle tärkeiden globaalien kysymysten parissa. Lisäksi Globsol pyrkii sitouttamaan osanottajat työhön globaalia eriarvoisuutta vastaan ja toivoo, että työ jatkuu foorumin jälkeen kouluissa, järjestöissä, poliittisissa puolueissa jne. Tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteen maidemme aktiivisia nuoria uudistamaan perinteisesti vahvoja siteitä Suomen ja Ruotsin välillä. 

Covid-19 pandemian takia tapahtuma järjestetään vuonna 2020 digitaalisena yksipäiväisenä tapahtumana. 

Järjestäjät

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tarkoituksena on edistää ja uudistaa Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. Rahastolla on toimistot sekä Tukholmassa että Helsingissä ja se on Hanasaaren – ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen päämies.

Hanasaaren suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen tehtävänä on edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin, yhteiskunnan ja elinkeinoelämän aloilla. Hanasaari toteuttaa yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvittää kehittämistarpeita sekä tekee aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö är en folkhögskola på Biskops-Arnö i Mälaren. Skolan arrangerar kurser i fotografi, film, skrivande, kultur, historia, bistånd, ekologi och friskvård.

Stiftelsen För Nordens Institut bildades och 1958 startades en folkhögskola och ett kulturinstitut. Idag utgör dessa Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.