Järjestäjät

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

 

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tarkoituksena on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. Hanasaaren – ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen päämies on Ruotsalais-suomalainen kulttuurirahasto.

Hanasaari - suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus

 

Hanasaaren suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen tehtävänä on edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin, yhteiskunnan ja elinkeinoelämän aloilla. Hanasaari toteuttaa yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvittää kehittämistarpeita sekä tekee aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi.

 

Projektikonttori Tandem

 

Projektikonttori Tandemin tavoitteena on Merkkivuoden tulosten ja kokemusten pohjalta lisätä kiinnostusta Suomen ja Ruotsin väliseen kanssakäymiseen, yhteistyöhön ja maiden välisiin suhteisiin painottaen ajankohtaisia ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

 

Yhteistyökumppanit 

FNUF är ett partipolitiskt obundet och ideellt förbund vars syfte är att främja ungas meningsfulla fritid och stärka förutsättningarna för ungdomsorganisering i Norden. Hos oss kan du utveckla dig själv eller din organisation inom våra tre programområden ungt ledarskap, nordiska nätverk och internationell nordism.

Föreningen Nordens Ungdomsförbund arrangerar ledarskapsprogram, resor, seminarier, med mera runt om i Sverige och Norden. Föreningen Nordens Ungdomsförbund har ca 1500 medlemmar. FNUF vänder sig till dig mellan 16 och 30 år.

Biskops-Arnö 

Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö är en folkhögskola på Biskops-Arnö i Mälaren. Skolans huvudman är Föreningen Norden. Skolan arrangerar kurser i fotografi, film, skrivande, kultur, historia, bistånd, ekologi och friskvård.

Föreningen Norden övertog herrgården Biskops-Arnö 1956 efter ett regeringsbeslut som gjort det möjligt för föreningen att bedriva nordiskt bildningsarbete på ön. Stiftelsen För Nordens Institut bildades och 1958 startades en folkhögskola och ett kulturinstitut. Idag utgör dessa Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.

 Rauhanliitto - Fredsförbundet

Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund toimii kattojärjestönä yli kymmenelle suomalaiselle rauhanjärjestölle; toimijoina on aina aseistakieltäytyjistä kristilliseen rauhanliikkeeseen asti.