Järjestäjät

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

 

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tarkoituksena on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. Hanasaaren – ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen päämies on Ruotsalais-suomalainen kulttuurirahasto.

Hanasaari - suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus

 

Hanasaaren suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen tehtävänä on edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin, yhteiskunnan ja elinkeinoelämän aloilla. Hanasaari toteuttaa yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvittää kehittämistarpeita sekä tekee aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi.

 

Projektikonttori Tandem

 

Projektikonttori Tandemin tavoitteena on Merkkivuoden tulosten ja kokemusten pohjalta lisätä kiinnostusta Suomen ja Ruotsin väliseen kanssakäymiseen, yhteistyöhön ja maiden välisiin suhteisiin painottaen ajankohtaisia ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

 

Yhteistyökumppani

Biskops-Arnö 

Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö är en folkhögskola på Biskops-Arnö i Mälaren. Skolans huvudman är Föreningen Norden. Skolan arrangerar kurser i fotografi, film, skrivande, kultur, historia, bistånd, ekologi och friskvård.

Föreningen Norden övertog herrgården Biskops-Arnö 1956 efter ett regeringsbeslut som gjort det möjligt för föreningen att bedriva nordiskt bildningsarbete på ön. Stiftelsen För Nordens Institut bildades och 1958 startades en folkhögskola och ett kulturinstitut. Idag utgör dessa Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.