Globsolista

  • Ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä
  • Kiinnostavia keskusteluja
  • Inspiroivaa työryhmätyöskentelyä
  • Tietoa ja työkaluja
  • Hyvää ruokaa kauneissa maisemissa
  • Uusia tuttavuuksia ja elinikäisiä ystäviä


Jos tämä näyttää sinulta kiinnostavalta, on Globsol sinua varten!
 

Globsol on koulutusohjelma, joka vuonna 2020 järjestetään Biskops-Arnössä Ruotsissa lokakuussa sekä Hanasaaressa, Espossa marraskuussa 2020. Globsol edistää kansainvälistä solidaarisuutta saattamalla yhteen noin 30-40 aktiivista nuorta Suomesta ja Ruotsista ja antamalla heille mahdollisuuden työskennellä tärkeiden kysymysten parissa osallistumalla työryhmiin, luennoille ja keskusteluihin. Globsol on kaikille avoin tapahtuma ja poliittisesti sitomaton.

Nuorisofoorumi Globsol on syntynyt Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston aloitteesta ja on suunnattu 18-22 vuotiaille. Osallistujat tulevat muun muassa eri nuorisojärjestöistä, korkeakouluista ja yliopistoista Suomesta ja Ruotsista.

Globsol haluaa toimia inspiraation lähteenä tiedonhakuun ja yhteistyöverkostojen luomiseen. Globsol luo pohjan yhteistyölle tärkeiden globaalien kysymysten parissa. Lisäksi Globsol pyrkii sitouttamaan osanottajat työhön globaalia eriarvoisuutta vastaan ja toivoo, että työ jatkuu foorumin jälkeen kouluissa, järjestöissä, poliittisissa puolueissa jne. Tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteen maidemme aktiivisia nuoria uudistamaan perinteisesti vahvoja siteitä Suomen ja Ruotsin välillä.