Workshops

Största delen av helgens arbete utförs i workshopparna. Deltagarna kan välja mellan tre olika alternativ. Varje workshop leds av två personer, en från Sverige och en från Finland. Språket i workshopen är huvudsakligen engelska men deltagarna kan även använda antingen finska eller svenska.

De tre workshopsgrupperna arbetar med skilda frågor i relation till det övergripande temat ”unga som fredsbyggare”. Arbetet kännetecknas av interaktiva moment, diskussioner och föreläsningar av workshopledarna. Workshopledarna arbetar utifrån olika metoder som bl.a. rollspel. 

 

Alla workshoppar faciliteras av kunniga och erfarna personer, alltid en från båda länderna. Vi kommer presentera alla workshopledare här när rekryteringen är klar. Kolla gärna under tidigare år vilka vi har haft som facilitatorer! 

Globsol-deltagare 2013
Globsol-deltagare 2013