Workshops

Största delen av helgens arbete utförs i workshopparna. Deltagarna kan välja mellan tre olika alternativ. Varje workshop leds av två personer, en från Sverige och en från Finland. Språket i workshopen är huvudsakligen engelska men deltagarna kan även använda antingen finska eller svenska.

De tre workshopsgrupperna arbetar med skilda frågor i relation till det övergripande temat ”hållbara livsstilar”. Arbetet kännetecknas av interaktiva moment, diskussioner och föreläsningar av workshopledarna. Workshopledarna arbetar utifrån olika metoder som bl.a. rollspel. 

Det är i samma workshopgrupp som man sen fortsätter att arbeta med på distans inför träff nummer två då arbetets resultat presenteras. 

 

Alla workshoppar faciliteras av kunniga och erfarna personer, alltid en från båda länderna. Vi kommer presentera alla workshopledare här när rekryteringen är klar. Kolla gärna under tidigare år vilka vi har haft som facilitatorer! 

Arbete under Globsol 2017 - unga som fredsbyggare
Arbete under Globsol 2017 - unga som fredsbyggare
Globsol-deltagare 2013
Globsol-deltagare 2013

Globsol 2018 - hållbara livsstilar

Hållbart resande

Workshopen hållbart resande guidar dig igenom hur resandet påverkar vår planet samt turismens påverkan på människor runt om i världen. Information om workshopen uppdateras i oktober. 

MONIA LUNDGREN (SWE) 

Monia Lundgren holds a master's degree  in Sustainable Development. Her biggest aspiration is to mobilize each and every one of us to invest in sustainable development in which ever shape or form. The important thing is to start acting towards a greater good as soon as possible. She holds workshops and lectures in sustainable tourism and founded the sustainable trip advisor LocoScope.com.

On her free time she likes to travel off the beaten track, to places that promote local culture and community vibe. It is, after all, the local community that holds the interesting story of past and future, people and places.

finländsk workshopledare TBC

Beskrivning uppdateras under oktober. 

Hållbart mode

Hållbar mat