Program

Program för år 2018 publiceras på hemsidan under sommaren! 

Globsol erbjuder ett intensivt tredagarsprogram bestående av Globforum, föreläsningar, workshoppar, diskussioner och fritidsprogram. Deltagarna arbetar och diskuterar utifrån tre perspektiv som hör samman med årets huvudtema. 

Globsol startar med ett Globforum vars syfte är att introducera årets tema ur olika synvinklar och ge deltagarna idéer och verktyg för lördagens och söndagens workshoparbete. Både fredag och lördag består även av Evening Talks, middag samt kvällsprogram.

Globsols viktigaste del är det arbete som  utförs i workshopparna. Varje workshop leds av två personer, en från Sverige och en från Finland. Språket i workshopen är huvudsakligen engelska men deltagarna kan även använda antingen finska eller svenska. Under dessa workshopar får varje deltagare en möjlighet att lära sig mer om ämnet.