Arrangörer

Kulturfonden för Sverige och Finland

 

Kulturfonden för Sverige och Finlands främsta syfte är att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Kulturfonden för Sverige och Finland är också huvudman för Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland.

Hanaholmen - Kulturcentrum för Sverige och Finland.

 

Hanaholmen - Kulturcentrum för Sverige och Finland arbetar för att öka och utveckla kontakterna mellan de bägge ländernas kultur, näringsliv och medborgare. Uppdraget sköts genom att Hanaholmens kulturcentrum skapar förutsättningar för samarbete mellan organisationer och grupper samt möten mellan människor.

 

Projektkontoret Tandem

 

Tandem startades av Kulturfonden för Sverige och Finland för att ta  tillvara på det intresse som skapades under Märkesåret 1809. Tandem arbetar dels med att initiera projekt som berör en målgrupp som inte redan har en koppling till Finland i Sverige, dels med att skapa en ökad intresse för Finland och det bilaterala samarbetet.

Samarbetspartners

Föreningen Nordens Ungdomsförbund 

FNUF är ett partipolitiskt obundet och ideellt förbund vars syfte är att främja ungas meningsfulla fritid och stärka förutsättningarna för ungdomsorganisering i Norden. Hos oss kan du utveckla dig själv eller din organisation inom våra tre programområden ungt ledarskap, nordiska nätverk och internationell nordism.

Föreningen Nordens Ungdomsförbund arrangerar ledarskapsprogram, resor, seminarier, med mera runt om i Sverige och Norden. FNUF vänder sig till dig mellan 16 och 30 år.

Biskops-Arnö 

Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö är en folkhögskola på Biskops-Arnö i Mälaren. Skolans huvudman är Föreningen Norden. Skolan arrangerar kurser i fotografi, film, skrivande, kultur, historia, bistånd,  ekologi och friskvård.

Föreningen Norden övertog herrgården Biskops-Arnö 1956. Stiftelsen För Nordens Institut bildades och 1958 startades en folkhögskola och ett kulturinstitut. Idag utgör dessa Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.